પેરવીમાં રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પેરવીમાં રહેવું

  • 1

    તજવીજ-ગોઠવણ થાય એમ કરતા રહેવું.