પ્રશ્નકાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રશ્નકાર

પુંલિંગ

  • 1

    પ્રશ્ન પૂછનાર.