પ્રશ્નાસ્પદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રશ્નાસ્પદ

વિશેષણ

  • 1

    પ્રશ્નપાત્ર.

મૂળ

+આસ્પદ