ગુજરાતી

માં પરુષતાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરુષતા1પુરુષતા2

પરુષતા1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પરુષત્વ; કઠોરતા.

ગુજરાતી

માં પરુષતાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરુષતા1પુરુષતા2

પુરુષતા2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મરદાઈ; પુરુષપણું.