પુરુષમાં ન હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પુરુષમાં ન હોવું

  • 1

    નામર્દ-પ્રજનનશક્તિ વિનાના હોવું.