પુરુષવાચક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પુરુષવાચક

વિશેષણ

વ્યાકર​ણ
  • 1

    વ્યાકર​ણ
    પહેલો, બીજો અને ત્રીજો પુરુષ બતાવનાર.