પુરુષસત્તાક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પુરુષસત્તાક

વિશેષણ

  • 1

    કુટુંબ કે સમાજવ્યવસ્થામાં પુરુષની સત્તા હોય તેવું.