પ્રસંગાંતરતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રસંગાંતરતા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પ્રસંગને પ્રસ્તુત ન હોવું-વિષયાંતર થવું તે.