પ્રસંગોપાત્ત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રસંગોપાત્ત

અવ્યય

  • 1

    પ્રસંગે; પ્રસંગ આવ્યેથી.