પ્રસંગ આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રસંગ આવવો

  • 1

    અવસર આવવો.