પ્રસ્તુત હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રસ્તુત હોવું

  • 1

    જેની ચર્ચા ચાલતી હોય તેને લગતું હોવું.