પ્રસ્તાવક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રસ્તાવક

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    દરખાસ્ત મૂકનાર.