પ્રસ્તાવિક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રસ્તાવિક

વિશેષણ

  • 1

    પ્રાસ્તાવિક; પ્રસ્તાવનાને લગતું; પ્રસ્તાવનારૂપ; પ્રાવેશિક.

  • 2

    પ્રસ્તુત.