પ્રસ્તાવ ઊડી જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રસ્તાવ ઊડી જવો

  • 1

    ઠરાવ નાપાસ થવો.