પ્રસ્તાવ રજૂ કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રસ્તાવ રજૂ કરવો

  • 1

    દરખાસ્ત આણવી-દાખલ કરવી.