પ્રસ્થાનત્રયી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રસ્થાનત્રયી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વેદધર્મના પાયારૂપ ઉપનિષદ, બ્રહ્મસૂત્ર અને ભગવદ્ગીતા એ ત્રણ.