પ્રસ્થાનબિંદુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રસ્થાનબિંદુ

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ઊપડવાનું-શરૂઆત કરવાનું સ્થળ.