પ્રસ્થાન કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રસ્થાન કરવું

  • 1

    પ્રયાણ કરવું.