પરસૂદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરસૂદી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પસૂંદી; ઘઉંનો ધોળો લોટ; મેંદો.

મૂળ

सं. प्रतिशुद्ध; पडिशुद्ध પરથી?

પરસૂદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરસૂદી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પસૂંદી; મેંદો.

મૂળ

જુઓ પડસૂદી