પરસ્પરસહાય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરસ્પરસહાય

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પરસ્પર-આપસમાં કે માંહોમાંહે મદદ કરવી તે.