પ્રેસમાં હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રેસમાં હોવું

  • 1

    છપાતું હોવું.