પરસેવો છૂટવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરસેવો છૂટવો

  • 1

    પરસેવો થવો.

  • 2

    લાક્ષણિક ગભરામણ થવી.