પ્રસાદક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રસાદક

વિશેષણ

  • 1

    પ્રસન્ન કરનારું.

  • 2

    પ્રસાદ કરનારું.