પરસાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરસાદી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પ્રસાદી; દેવને ધરાવેલી સામગ્રી.

 • 2

  દેવ, ગુરુએ પ્રસન્ન થઈ આપેલી ચીજ.

 • 3

  લાક્ષણિક માર.

પ્રસાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રસાદી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  દેવને ધરાયેલી સામગ્રી.

 • 2

  દેવ; ગુરુએ પ્રસન્ન થઈ આપેલી ચીજ.

 • 3

  લાક્ષણિક માર.