પરસાદ આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરસાદ આપવો

  • 1

    મારવું.

પ્રસાદ આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રસાદ આપવો

  • 1

    દેવ, ગુરુને અર્પણ કરેલા નૈવેદ્યમાંથી વહેંચવું.

  • 2

    માર મારવો.