પ્રસાદ આરોગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રસાદ આરોગવો

  • 1

    જમવું.