પ્રસાદ કરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રસાદ કરવો

  • 1

    દેવને ધરવા નૈવેદ્ય તૈયાર કરવું અથવા ધરવું.