પ્રસાદ ચખાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રસાદ ચખાડવો

  • 1

    માર મારવો.

પરસાદ ચખાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરસાદ ચખાડવો

  • 1

    મારવું.