પ્રસાદ ધરાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રસાદ ધરાવવો

  • 1

    નૈવેદ્ય અર્પવું.