ગુજરાતી માં પરસાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પરસાળ1પરસાળ2

પરસાળ1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પડસાળ; ઘરનો આગલો ખંડ.

ગુજરાતી માં પરસાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પરસાળ1પરસાળ2

પરસાળ2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઘરનો આગલો ખંડ.

મૂળ

प्रा. पडिसाल (सं. प्रतिशाला)