પ્રસિદ્ધકર્તા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રસિદ્ધકર્તા

પુંલિંગ

  • 1

    પ્રસિદ્ધ કરનાર.