પરહેજી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરહેજી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કેદ.

 • 2

  કરી.

પર્હેજી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પર્હેજી

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પરહેજી; કેદ.

 • 2

  કરી.