ગુજરાતી

માં પરહેજીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરહેજી1પર્હેજી2

પરહેજી1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  કેદ.

 • 2

  કરી.

ગુજરાતી

માં પરહેજીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરહેજી1પર્હેજી2

પર્હેજી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પરહેજી; કેદ.

 • 2

  કરી.