પરહેજગાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરહેજગાર

વિશેષણ

  • 1

    નઠારાં કામોથી દૂર રહેનાર; સંયમી.

પર્હેજગાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પર્હેજગાર

વિશેષણ

  • 1

    પરહેજગાર; નઠારાં કામોથી દૂર રહેનાર; સંયમી.