ગુજરાતી

માં પરાક્રમીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરાક્રમી1પ્રાક્રમી2

પરાક્રમી1

વિશેષણ

  • 1

    બહાદુર; પરાક્રમ કરનારું.

ગુજરાતી

માં પરાક્રમીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરાક્રમી1પ્રાક્રમી2

પ્રાક્રમી2

વિશેષણ

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો પરાક્રમી.