પરાક્રમી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરાક્રમી

વિશેષણ

  • 1

    બહાદુર; પરાક્રમ કરનારું.

પ્રાક્રમી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રાક્રમી

વિશેષણ

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો પરાક્રમી.