પરાગકોષ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરાગકોષ

પુંલિંગ

વનસ્પતિવિજ્ઞાન​
  • 1

    વનસ્પતિવિજ્ઞાન​
    પુંકેસરની ટોચની પરાગની થેલી; 'ઍન્થર'.