ગુજરાતી

માં પરાગતિકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરાગતિક1પ્રાગતિક2

પરાગતિક1

વિશેષણ

  • 1

    પાછી ગતિ કરનારું; પ્રાગતિક નહિ એવું; 'રિઍક્ષનરી'.

ગુજરાતી

માં પરાગતિકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પરાગતિક1પ્રાગતિક2

પ્રાગતિક2

વિશેષણ

  • 1

    પ્રગતિ કરનાર; પ્રગતિશીલ.

મૂળ

सं.