પરાઙમુખતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરાઙમુખતા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પરાડ્મુખપણું; વિમુખતા.