પરાટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરાટ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ગધેડા ઉપર તંગ ભીડવાના કામમાં આવતી બકરાના વાળની દોરી.