પ્રાણદાતા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રાણદાતા

પુંલિંગ

  • 1

    પોતાનો પ્રાણ આપે તે કે બીજાનો પ્રાણ બચાવે તે.

વિશેષણ

  • 1

    પોતાનો પ્રાણ આપે તે કે બીજાનો પ્રાણ બચાવે તે.