પુરાણપ્રિય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પુરાણપ્રિય

વિશેષણ

  • 1

    જૂનાને પસંદ કરનાર.

પ્રાણપ્રિય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રાણપ્રિય

વિશેષણ

  • 1

    પ્રાણપ્યારું.