પ્રાણમયકોશ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રાણમયકોશ

પુંલિંગ