પ્રાણમયકોષ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રાણમયકોષ

પુંલિંગ