પ્રાણિજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રાણિજ

વિશેષણ

પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
  • 1

    પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર
    'ઑર્ગેનિક'.