પ્રાણીવિજ્ઞાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રાણીવિજ્ઞાન

નપુંસક લિંગ

  • 1

    પ્રાણીઓની જાતિ, વર્ગ, ટેવો, રહેણાક આદિ વિશેની વિદ્યા; 'ઝૂઑલૉજી'.