પ્રાણ ઊડી જાવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રાણ ઊડી જાવા

  • 1

    મૃત્યુ થવું.