પ્રાણ ખરચવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રાણ ખરચવા

  • 1

    પોતાની જિંદગીનો ભોગ આપવો.