ગુજરાતી માં પરાતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પરાત1પરાત2

પરાંત1

વિશેષણ

 • 1

  બાકી રહેલું; શેષ.

મૂળ

જુઓ પુરાંત

ગુજરાતી માં પરાતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પરાત1પરાત2

પુરાંત2

વિશેષણ

 • 1

  પરાંત; બાકી રહેલું; શેષ.

ગુજરાતી માં પરાતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પરાત1પરાત2

પુરાત

વિશેષણ

 • 1

  પહેલાંનું; જૂનું.

મૂળ

'પુરાતન' ઉપરથી

ગુજરાતી માં પરાતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પરાત1પરાત2

પ્રાંત

પુંલિંગ

 • 1

  છેડો.

 • 2

  દેશનો વિભાગ; જિલ્લાઓ મળી બનતો વિભાગ.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં પરાતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પરાત1પરાત2

પ્રાત

પુંલિંગ & પુંલિંગ

 • 1

  પરોઢિયું; સવાર.

મૂળ

सं. प्रातस्

ગુજરાતી માં પરાતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પરાત1પરાત2

પરાત

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પરાજ; ઊભા કાનાની મોટી થાળી.

મૂળ

સર૰ म.; हिं.; पोर्टु. प्राट ? सं. पात्र ?

ગુજરાતી માં પરાતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પરાત1પરાત2

પરાત

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  છાશ ઉપરનું પાણી.