પરાત્પરા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પરાત્પરા

વિશેષણ

  • 1

    પરથી પણ પર; શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ.

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પરથી પણ પર; શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ.