પ્રાથમિક શાળા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રાથમિક શાળા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    આરંભનાં સાત ધોરણો સુધીનું શિક્ષણ જ્યાં અપાતું હોય તે શાળા; 'પ્રાઇમરી સ્કૂલ'.