પ્રાદિબહુવ્રીહિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રાદિબહુવ્રીહિ

પુંલિંગ

  • 1

    બહુવ્રીહિ સમાસનો એક પ્રકાર. ઉદા૰ 'વિધવા'.